Oznaka BIO pomeni, da je seme pridelano na način trajnostnega in naravi prijaznega kmetovanja. Naši standardi kakovosti in ostali varnostni standardi se ne končajo z zadostitvijo zakonskim zahtevam, ampak je v našem interesu, da gredo daleč preko tega. Izvajanje standardov kakovosti se med drugim doseže z nazivom ekoloških semen s certifikatom.

Celoviti ukrepi ekološkega kmetovanja zagotavljajo visoko kakovost ekoloških semen. Naši ekološki pridelovalci semen nam omogočajo, da s 100% transparentnostjo in sledljivostjo dosežemo najvišjo raven kakovosti ekoloških semen.


Pridelovalci semen in ekoloških semen so pogodbeni partnerji podjetja Samen Maier, zato se ne oglašujejo kot proizvajalci. So pa ti pridelovalci, konkretno, glasniki prednosti naravi prijaznega kmetovanja in vedno podajo nepristranske informacije v dobro potrošnika.

Transparent-StachelgurkeTransparent-Zinnie-Schreiber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V skladu z določbami EU Uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007), imamo dolžnost resnega ravnanja z izdelkom in nazivom. Poleg obvezne revizije se vključujemo tudi v proces samonadzora, ki vključuje naključno testiranje vsake serije proizvodov. Tesno sodelovanje z inštitucijami nadzora dopolnjuje našo zagotavljanje kakovosti. Za doseganje zahtevane kakovosti redno testiramo čistost in kaljivost naših semen.

Aubergine_Herkunft

 

PAKIRANJE SEMEN

  • Lastno skladišče in pakirnica delujeta v skladu z najvišjimi higienskimi predpisi
  • Polnjenje v skladu s standardi prehrane
  • Polnjenje v antibakterijske vrečke
  • Polnjenje opravljajo izključno usposobljeni zaposleni