Pravica do odstopa potrošnika od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od dneva prevzema blaga podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na kontaktni e-naslov: [email protected]. O preklicu naročila nas lahko obvetite tudi na telefon 040 438 728 (Urška Bregar), v času uradnih ur. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je nedvoumna izjava v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslana pred iztekom odstopnega roka.

Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju po pošti na naslov: SAMEN MAIER, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu potrošnika od nakupa s tem, da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v nespremenjeni količini. Potrošnik odgovarja za morebitno zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priložena mora biti kopija naročila. V primeru odstopa od pogodbe stroške vračila blaga krije kupec.

Ponudnik povrne potrošniku celotno kupnino takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu potrošnika od nakupa. Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, pri čemer potrošnik zaradi tega ne nosi nikakršnih stroškov.

Uveljavljanje napak

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko preteče zakonski jamčevalni rok. O morebitni stvarni napaki mora kupec ponudnika obvestiti v zakonskem roku in na svoje stroške, pri čemer mora napako natančno opisati in ponudniku omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja odgovornost za stvarne napake urejajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in ZVPot.