Znak EU za ekološko kmetijstvo nudi zagotovilo porabnikom o izvoru in kakovosti hrane in pijače (certificirana proizvodnja znotraj EU), saj njegova navzočnost na katerem koli proizvodu jamči skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem kmetijstvu.

Pod znakom mora biti označena tudi šifra kontrolne organizacije in poreklo izdelka.

IKC certifikat smo pridobili z namenom dodatne kontrole izdelkov in  krepitve zaupanja v te izdelke.

Osnovna dejavnost IKC UM je neodvisno preverjanje (kontrola) in potrjevanje (certificiranje) skladnosti postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih izdelkov na učinkovit in dostopen način.