Znak EU za ekološko kmetijstvo nudi zagotovilo porabnikom o izvoru in kakovosti hrane in pijače (certificirana proizvodnja znotraj EU), saj njegova navzočnost na katerem koli proizvodu jamči skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem kmetijstvu.

Pod znakom mora biti označena tudi šifra kontrolne organizacije in poreklo izdelka.

IKC certifikat smo pridobili z namenom dodatne kontrole izdelkov in  krepitve zaupanja v te izdelke.

Osnovna dejavnost IKC UM je neodvisno preverjanje (kontrola) in potrjevanje (certificiranje) skladnosti postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih izdelkov na učinkovit in dostopen način.

Data protection
We, the SAMEN MAIER GmbH (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the SAMEN MAIER GmbH (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: