Splošni pogoji in podatki o strankah

(Naslednji pogoji vsebujejo pravne informacije o pravicah kupcev, ki so v skladu s predpisi o pogodbah na daljavo in elektronskih poslovnih transakcijah.)

 1. Obseg
 2. Ponudba in pojasnila storitve
 3. Postopek naročanja in sklenitev pogodbe
 4. Cene in stroški pošiljanja
 5. Dostava, razpoložljivost izdelkov
 6. Plačilni pogoji
 7. Ohranjanje lastništva
 8. Garancija
 9. Odgovornost
 10. Pravica do odstopa
 11. Oprostitev umika
 12. Vračila
 13. Shranjevanje pogodbenega besedila
 14. Zasebnost podatkov
 15. Pristojnost, veljavno pravo, pogodbeni jezik

1. Obseg

1.1. Za poslovno razmerje med Samen Maier d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “prodajalec”) in kupcem (v nadaljevanju “kupec”) v različici, v času naročila, veljajo le splošni pogoji.
1.2. Za vprašanja, reklamacije in pritožbe lahko obiščete našo službo za stranke med delavniki od 8.00 do 16.00. S klicem na telefonsko številko 00386 40 438 728 ali po elektronski pošti [email protected].
1.3. Kupec v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namen, ki ga ni mogoče pripisati njihovi komercialni ali neodvisni poklicni dejavnosti.
1.4. Odstopajoči pogoji kupca se ne priznajo, razen če se prodajalec pisno strinja z njihovo odobritvijo.

2. Ponudba in pojasnila storitve

2.1. Predstavitev izdelkov v spletnih trgovinah ni pravno zavezujoča ponudba, temveč povabilo k oddaji naročila. Za pravilnost opisov storitev v katalogih in na spletnih mestih ne jamčimo.
2.2. Če ni navedeno drugače, veljajo vse ponudbe “do prodaje zalog”. Pridržujemo si pravico do možnosti napak ali neažuriranja podatkov. O morebitnih napakah vas obvestimo kasneje.

3. Postopek naročanja in sklenitev pogodbe

3.1. Z gumbom (dodaj v nakupovalno košarico) lahko kupec izbira izdelke iz prodajalčevega asortimana in jih tako zbere v tako imenovani nakupovalni košarici.
3.2. Stranka nadaljuje postopek naročanja v nakupovalni košarici z gumbom (nadaljuj na blagajno).
3.3. Z izbiro gumba (Nakup) kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup izdelkov, ki jih je predhodno odložil v košarico. Pred oddajo naročila kupec vedno dobi vpogled v naročene izdelke in jih po želji tudi spremeni. Za oddajo naročila kupec vpiše zahtevane osebne podatke, ti so označeni z zvezdico (*).
3.4. Prodajalec kupcu po elektronski pošti pošlje samodejno potrditev prejema naročila. Samodejna potrditev prejema naročila samo potrjuje, da je prodajalec prejel naročilo kupca in ga bo v najkrajšem možnem času obdelal. Kupoprodajna pogodba se sklene, ko prodajalec v roku najkasneje 4 delovnih dni potrdi obdelavo naročila in naročilo tudi odpošlje.
3.5. Če prodajalec dovoli predplačilo, začne pogodba veljati z navedbo bančnih podatkov in zahtevkom za plačilo. Če prodajalec v roku 10 koledarskih dni po pošiljanju potrditve naročila kljub zapadlemu roku ne prejme plačila, prodajalec odstopi od pogodbe, zaradi česar je naročilo neveljavno. Naročilo se tako razveljavi brez nadaljnjih posledic. Artikel je rezerviran za predplačilo za največ 10 koledarskih dni.

4. Cene in stroški pošiljanja

4.1. Vse cene, navedene na spletnem mestu prodajalca, vključujejo veljavni zakonski davek od prodaje.
4.2. Poleg navedenih cen prodajalec za dostavo nezaračuna stroške pošiljanja. Kot del naročila bodo kupci na spletni strani stroškov pošiljanja jasno obveščeni o stroških pošiljanja.

5. Dostava, razpoložljivost izdelkov

5.1. Če izdelek, ki ga izbere kupec, v času naročila ni na voljo, prodajalec o tem obvesti kupca s povratnim mailom. Če izdelek trajno ni na voljo, pogodba ne bo sklenjena, kupec pa bo o tem obveščen.
5.2. Če izdelek, ki ga je kupec navedel v naročilu, le začasno ni na voljo, prodajalec to stranki takoj sporoči na mail. V primeru zamude pri dostavi več kot dva tedna ima kupec pravico do odstopa od pogodbe. Prodajalec v tem primeru povrne vsa plačila, ki jih je kupec že opravil. Če je bilo dogovorjeno predplačilo, bo dostava opravljena po celotnem plačilu računa.

6. Plačilni pogoji

6.1. Pred zaključkom oddaje naročila lahko kupec izbira med razpoložljivimi načini plačila.
6.2. Če obstaja možnost plačila po računu, je treba plačilo opraviti v [30 dneh] od prejema blaga in računa. Pri vseh drugih načinih plačila je treba celotno plačilo opraviti vnaprej.
6.3. Če kupec plačuje na način, npr. Paypal, veljajo njihovi splošni pogoji.
6.4. Če je rok zapadlosti plačila določen v skladu s koledarjem, kupec pa zamudi rok plačila, tem primeru se kupcu obračuna 5% zneska nakupa.
6.5. Obveznost kupca, da plača zamudne obresti, prodajalcu ne izključuje uveljavljanja nadaljnje škode, ki bi nastala zaradi zamude.
6.6. Kupec ima pravico do pobota šele, ko so njegove nasprotne tožbe zakonito ugotovljene ali jih prodajalec prizna. Stranka lahko uveljavlja pravico do pridržanja le, če terjatve izhajajo iz istega pogodbenega razmerja.

7. Ohranjenje lastništva

Blago ostane v lasti prodajalca do popolnega plačila.

8. Garancija

8.1. Garancija je skladna z zakonskimi predpisi.
8.2. Blago, ki ga dobavi prodajalec je v garanciji le, dokler je v originani embalaži in na njej ni vidnih poškodb.

9. Odgovornost

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 30 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo po več kot 30 dneh.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma opisane
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vrsto, razen če je bil izdelek pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost izdelka?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti ogled. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

10. Pravica do odstopa

Odstop z utemeljeno pisno izjavo

Vsaka stranka lahko odstopi od sklenjene pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga s pisno izjavo o odstopu brez navedbe utemeljitve. To pisno izjavo o odstopu je treba poslati v navedenem roku (datum na poštnem lističu mora biti določen). V tem primeru je kupec dokazljivo upravičen blago vrniti. Poštnino povratne pošiljke plača kupec. Če je vrnjeno blago ugotovljeno uporabljeno in / ali poškodovano, kupec ni upravičen do povračila kupnine. Izjava o odstopu se pošlje na naslednji naslov: Samen Maier d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vračilo blaga

Kupec ima pravico do vračila blago prodajalcu, tega vrne v 14 dneh po prejemu brez predhodne pisne izjave o odstopu. V tem primeru zadošča preverljiva pravočasna odprema blaga za izpolnitev roka. Vrnjeno blago ne sme biti poškodovano ali uporabljeno. Prodajalec prevzame strošek poštnine za povratne pošiljke samo v primeru nepravilne ali napačne dostave.

V primeru vračila blaga prodajalec nemudoma povrne že plačano kupnino – stroškov pošiljanja se ne povrne.

11. Oprostitev umika

Pravica do vračila blaga ne obstaja za blago, ki je bilo izdelano v skladu s specifikacijami kupca ali je bilo očitno prilagojeno osebnim potrebam.

12. Vračila

12.1. Kupec mora prodajalcu najaviti zavrnitev izdelka, preden ga dejansko vrne. To prodajalcu omogoča čimprejšnjo prerazporeditev izdelkov.
12.2. Kupec mora prodajalcu vrniti izdelke v poslanem paketu in obdržati račun. Poštnino za vračilo izdelkov plača kupec.
12.3. Izdelki se prodajalcu pošljejo nazaj v originalni embalaži z vsemi dodatki. Če kupčeva originalna embalaža ne ustreza, je treba uporabiti drugo primerno embalažo, da se zagotovi ustrezna zaščita pred poškodbami pri prevozu in s tem prepreči morebitni zaplet z odškodninskim zahtevkom in poškodovanjem izdelka zaradi nezadostne embalaže.
12.4. Postopki, omenjeni v tem poglavju, niso pogoj za učinkovito izvajanje vračila / umika v skladu z 10. poglavjem

13. Shranjevanje pogodbenega besedila

13.1. Prodajalec shrani pogodbeno besedilo naročila. Pogoji so na voljo na spletu. V zadnjem koraku naročila lahko kupec natisne pogodbeno besedilo, preden odda naročilo prodajalcu s funkcijo tiskaj.
13.2. Poleg tega prodajalec pošlje kupcu potrdilo o naročilu, vključno z vsemi podatki o naročilu, na e-poštni naslov, ki ga navede stranka. Kupec prejme tudi kopijo pogojev s svojim naročilom.

14. Zasebnost podatkov

14.1. Prodajalec osebne podatke o strankah obdeluje za določen namen in v skladu z zakonskimi določbami.
14.2. Za izpolnitev in obdelavo pogodbe prodajalec uporabi osebne podatke, ki jih posreduje za naročanje blaga (kot so ime, priimek, e-poštni naslov, domači naslov, podrobnosti o plačilu). Ti podatki se obravnavajo zaupno in se ne posredujejo tretjim osebam, ki niso vključene v postopek naročanja, dostave in plačila.
14.3. Kupec ima pravico brezplačno zahtevati podatke o svojih osebnih podatkih, ki jih hrani prodajalec. Poleg tega ima stranka pravico popraviti netočnosti svojih podatkov ter blokirati in izbrisati svoje osebne podatke, če ni zakonske obveznosti, da jih hrani.
14.4. Nadaljnje informacije o vrsti, obsegu, lokaciji in namenu zbiranja, obdelave in uporabe potrebnih osebnih podatkov s strani prodajalca najdete v izjavi o zasebnosti podatkov.

15. Pristojnost, veljavno pravo, pogodbeni jezik

15.1. Prodajalec in kupec bosta morebitne spore reševala z dogovorom, v nasprotnem primeru je prostojno sodišče v Ljubljani.
15.2. Prodajalec in kupec se strinjata, da se v primeru spora uporablja pravo Republike Slovenije. Pogodbeni jezik je slovenščina.
15.3. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo in se uporabljajo od 1.1.2014.