BIO ogrožene in zavarovane samonikle cvetoče astlinske vrste

Kot poseben projekt ohranjanja biotske raznovrstnosti predstavljamo program samoniklega cvetja »Trajnice z naših travnikov«.

Za ljubitelje narave ponujamo seme cvetočih trajnic, s katerimi ponovno odkrivamo lepoto avtohtonih samoniklih rastlinskih vrst. S trajnicami, ki jih posejete na svojem vrtu, dosežete številne pozitivne učinke za tla, vodo, rastlinstvo in živalstvo.


S SETVIJO IN PONOVNIM ŠIRJENJEM VRST IZ IZBORA »TRAJNICE Z NAŠIH TRAVNIKOV« OHRANJAMO RASTLINSKO RAZNOLIKOST.

Monokulture in uporaba številnih kemikalij uničujejo avtohtone cvetoče travnike, raznolikost mejic in harmonične gozdne robove. Izginjanje teh vrstno bogatih življenjskih prostorov je glavni razlog za dramatičen upad številnih vrst.

Čebele, čmrlji, metulji in drugi divje živeči opraševalci imajo na voljo vse manj samoniklega cvetja in cvetočih grmov, kjer bi se prehranjevali in bivali v naravnih gnezdiščih.

Rastline iz izbora samoniklega cvetja »Trajnice z naših travnikov« so rastline, ki so optimalno prilagojene lokaciji in podnebju ter privabljajo čebele, divje čebele, čmrlje, metulje, ptice in druge živali iz okoliške narave.


SPLOŠNE INFORMACIJE O TRAJNICAH Z NAŠIH TRAVNIKOV oz. SAMONIKLIH RASTLINAH

Lokalne samonikle trajnice pomembno vplivajo na življenje čebel, čmrljev, metuljev in ostalih vrst v življenjski verigi. Z intenzivno rabo kmetijskih zemljišč so številne vrste, ki so bile nekdaj na travnikih, ob obronkih gozdov ali na območjih današnjih cest bogato zastopane, potisnjene na rob.


PISANE BARVE NARAVE

Na  domačem vrtu ima gojenje cvetočih trajnic številne prednosti. Po eni strani ponovno oživljanje in vključevanje divjih oblik oziroma sort v naš cvetoči vrt dviguje zavest o njih, po drugi strani gre za pomemben prispevek k ohranjanju vrst, prav tako so te rastline, ko zacvetijo, pravi magnet za vse vrste opraševalcev. Hkrati in znova pa poudarjamo še najpomembnejšo prednost, in sicer dejstvo, da so rastline popolnoma prilagojene podnebju in se z njim učinkovito spopadajo, hkrati pa za svojo bujno rast ne potrebujejo dodatne vode in gnojil. Če torej svoj nasad trajnic obogatimo, ali še bolje, v celoti oblikujemo z omenjenimi vrstami, ne bomo imeli dela z dodatnim zalivanjem in gnojenjem, varovali bomo okolje in ga s pestrostjo avtohtonih sort celo bogatili, s temi rastlinami pa bomo tudi laže oblikovali naraven, privlačen, pisan in okolju prijazen cvetoči vrt.

ZAKAJ JE POMEMBNO OHRANJATI OGROŽENE IN ZAVAROVANE SAMONIKLE CVETOČE RASTLINSKE VRSTE oz. BIO TRAJNICE Z NAŠIH TRAVNIKOV?

Tisti,

ki ste se pred tridesetimi ali štiridesetimi leti sprehajali po poljih, travnikih in gozdovih, se spomnite raznolikih, pisanih divjih cvetov ob poteh, na travniku, polju ali na robu gozda. Jeglič je naznanil pomlad, modra plavica se je skupaj z rdečim makom dvigala iz žitnega polja, na travnikih je bilo v izobilju travniške kadulje, na suhih travnikih je med prvimi zacvetel kosmatinec, na obronkih gozda pa je bilo moč občudovati vrbovolistni primožek, orlice, nageljčke …

Na žalost je stanje v naravi danes drugačno. Zaradi intenzivne rabe kmetijskih zemljišč je vse več rastlinskih vrst potisnjenih na rob oziroma izginjajo s svojih prvotnih rastišč in iz našega naravnega okolja.

Za zatiranje plevela – za plevel pa štejemo tudi več zgoraj navedenih vrst – se uporabljajo škropiva. Za preprečevanje rasti plevela in maksimiziranje hektarskega donosa se danes spodbujata obdelava večjih površin s setvijo hibridnih semen in monokulturna pridelava.

Zato danes obstaja veliko manj rastlinskih vrst kot pred desetletji. Študije kažejo, da je biotska raznovrstnost na nekaterih kmetijskih območjih celo nižja kot v mestih. In to dejstvo ni le vizualnega pomena, ni zgolj površinsko, niti ni v prid območjem pridelave hrane, temveč ima veliko resnejše posledice, kot se jih zaveda večina ljudi. Pozabljamo, da narava v svojih življenjskih ciklih potrebuje pestrost, in ne nazadnje, da rastline potrebujejo opraševalce.

 

KAJ JE TAKO POSEBNEGA NA TRAJNICAH Z NAŠIH TRAVNIKOV?

Posebnost trajnic so njihovi težko dostopni in ozki cvetovi. Na prvi pogled se to zdi nepraktično, vendar rastline dokazano potrebujejo in spodbujajo pestrost različnih opraševalcev, prav tako pa tudi opraševalci potrebujejo skrivališča in zatočišča – teh pa vrtno cvetje z velikimi cvetovi in s široko odprtimi dostopi do prašnikov večinoma ne zagotavlja.

Travniške rastline oziroma cvetoče trajnice so zato zelo dragocena pridobitev in popestritev za vrt. Cvetoče travniške trajnice privabljajo žuželke in divje opraševalce, ti pa poleg samoniklega cvetja oprašijo tudi zelenjavo in sadje v bližini. Poleg ugodnosti za opraševalce in čudovitega cvetenja so prednost trajnic z naših travnikov tudi njihove globoko segajoče korenine: zaradi njih nimajo velikih potreb po zalivanju, z dolgimi koreninami pa tudi rahljajo zemljo naših gredic.

 

 

S CVETOČIMI TRAJNICAMI JE VSE PREPROSTO

Trajnice z naših travnikov so idealne za vzgojo v gredi, pa tudi na balkonu ali na terasi, saj so rastline popolnoma prilagojene našemu podnebju in shajajo z malo hranili in malo vode. Z vključitvijo cvetočih travniških trajnic v cvetlično gredo smo se odločili za najlepše darilo naravi in okolju, sebi pa olajšali vrtnarjenje in dosegli čudovite cvetoče učinke.

Cvetoče trajnice predstavljajo barve naravnega vrta. Z divjim cvetjem in zelišči na vrtu ustvarimo habitat z vzajemnim učinkom. Prednost je tudi v tem, da lahko z izborom rastlin iz programa cvetočih trajnic naselimo tako suhe kot vlažne, s hranili bogate ali popolnoma osiromašene dele vrta. Izbira rastlin – in možnosti za kombinacije – je ustrezno velika.