Shop

NAŠE okolje in mi

Postavili smo jasen cilj in se odločili varstvo okolja in trajnostni razvoj.

Zavedamo se prednosti, ki jih ima naše poslanstvo in hkrati naša vizija na varstvo okolja, zato smo se odločili za družbeno odgovorno ravnanje podjetja. To se izkazuje v obliki zmanjševanja učinkov onesnaževanja, izkoriščamo obnovljive vire energije in smo v odgovornem odnosu do zaposlenih. Varstvo okolja in trajnostni razvoj sta za nas zelo pomembna dejavnika. Od leta 2008 je podjetje Samen Maier s 30 zaposlenimi aktiven član Climat Allinace.

Več o nas!