Splošni pogoji poslovanja

(Naslednji pogoji vsebujejo pravne informacije o vaših pravicah v skladu s predpisi o pogodbah na daljavo in elektronskih poslovnih transakcijah.)

1. Uvodne določbe

2. Ponudbe in pojasnila storitve

3. Postopek naročanja in sklenitev pogodbe

4. Cene in stroški pošiljanja

5. Dostava, razpoložljivost izdelkov

6. Plačilni pogoji

7. Ohranjanje lastništva

8. Garancija in garancija

9. Odgovornost

10. Pravica do odstopa

11. Vračila

12. Shranjevanje pogodbenega besedila

13. Varstvo osebnih podatkov

14. Pravni pouk

1. Uvodne določbe

1.1. Ponudnik je podjetje Samen Maier d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ID za DDV SI 13074075 (v nadaljevanju prodajalec).

1.2. Podjetje Samen Maier,  trgovina na debelo s semeni in spletna trgovina , obsega vse dejavnosti opisane na spletni strani www.samen-maier.si.  Za vprašanja, reklamacije in pritožbe lahko obiščete našo službo za stranke med delavniki od 8.00 do 16.00. s klicem na telefonsko številko 00386 (0) 40 438 728 ali po elektronski pošti [email protected].

1.3. Naročnik (v nadaljevanju kupec) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s prodajalcem preko zgoraj navedene spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za naročilo izdelkov.

1.4. Odstopajoči pogoji kupca se ne priznajo, razen če se prodajalec pisno strinja z njihovo veljavnostjo.

1.5. Kupec z naročilom izdelkov prodajalca potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

2. Ponudba in pojasnila storitve

2.1. Predstavitev izdelkov v spletnih trgovinah ni pravno zavezujoča ponudba, temveč povabilo k oddaji naročila.

2.2. Če ni navedeno drugače, veljajo vse ponudbe “do odprodaje zalog”. Pridržujemo si pravico do napak v tekstu.

3. Postpek naročanja in skelnitev pogodbe

3.1. Z gumbom [dodaj v košarico] lahko kupec brez obveznosti izbere izdelke iz prodajalčevega asortimana in jih zbere v tako imenovani nakupovalni voziček.

3.2. Nato lahko stranka nadaljuje postopek naročanja v nakupovalni košarici z gumbom [Nadaljuj na blagajno].

3.3. Z izbiro gumba (Nakup) kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup izdelkov v nakupovalni košarici. Pred oddajo naročila lahko kupec kadar koli spremeni in si ogleda podatke. Zahtevani podatki so označeni z zvezdico (*)

3.4. Prodajalec kupcu po elektronski pošti pošlje samodejno potrditev prejema naročila, v katerem je pregled naročila s funkcijo “Natisni” si lahko kupec naročilo tudi natisne ali shrani. Samodejna potrditev prejema samo potrjuje, da je prodajalec prejel naročilo kupca, in ne pomeni obdelave naročila. Kupoprodajna pogodba se sklene šele, ko prodajalec najkasneje v roku 4 delovnih dni naročniku (kupcu) pošlje pošiljko. Z oddajo pošiljke v dostavo obvesti tudi kupca z e-poštnim sporočilom, potrditvijo naročila ali posredovanjem računa.

3.5. Če prodajalec dovoli predplačilo, začne pogodba veljati z navedbo bančnih podatkov in zahtevkom za plačilo. Če prodajalec v roku 10 koledarskih dni po pošiljanju potrditve naročila kljub zapadlemu roku ne prejme plačila, prodajalec odstopi od pogodbe. Naročilo se tako razveljavi za kupca kot za prodajalca brez nadaljnjih posledic. Izdelek je rezerviran za predplačilo za največ 10 koledarskih dni.

4. Cene in stroški pošiljanja

4.1. Vse cene, navedene na spletnem mestu prodajalca, vključujejo davek na dodano vrednost.

4.2. Poleg navedenih cen prodajalec za dostavo ne zaračuna stroškov pošiljanja. V primeru naročila izven serijskih izdelkov ali izdelkov po naročilu obstaja verjetnost, da prodajalec zaračuna strošek pošiljanja, vendar o tem predhodno obvesti kupca.  

5. Razpoložljivost izdelkov in dostava

5.1 Če izdelek, ki ga izbere kupec, v času naročila ni na voljo, prodajalec o tem obvesti kupca z elektronskim sporočilom.

5.2. Če izdelek, ki ga je kupec izbral in  naročil, le začasno ni na voljo, prodajalec to stranki takoj sporoči v elektronskim sporočilu. V primeru zamude pri dostavi več kot dva tedna ima kupec pravico do odstopa od pogodbe. Prodajalec v tem primeru takoj povrne vsa plačila, ki jih je kupec že opravil. Če je dogovorjeno predplačilo, bo dostava opravljena po celotnem plačilu računa.

6. Plačilni pogoji

6.1. Pred zaključkom postopka naročila lahko kupec izbira med razpoložljivimi načini plačila.

6.2. Če obstaja možnost plačila po računu, je treba plačilo opraviti v [30 dneh] od prejema blaga in računa. Pri vseh drugih načinih plačila je potrebno celoten znesek poravnati takoj.

6.3. Če je plačila obdelujejo tretje osebe, npr. Paypal, veljajo njihovi splošni pogoji.

6.4. Rok zapadlosti plačila je določen v skladu s koledarjem. V tem primeru da kupec svojih obveznosti ne poravna v napisanem roku,  je dolžan plačati zamudne obresti.

6.5. Obveznost kupca, da plača zamudne obresti, prodajalcu ne izključuje uveljavljanja nadaljnje škode, ki bi nastala zaradi zamude.

6.6. Kupec ima pravico do pobota šele, ko so njegove nasprotne tožbe zakonito ugotovljene ali jih prodajalec prizna. Stranka lahko uveljavlja pravico do pridržanja le, če terjatve izhajajo iz istega pogodbenega razmerja.

7. Ohranjanje lastništva

Blago ostane v lasti prodajalca do celotnega poplačila zneska.

8. Garancija

Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

9. Odgovornost

9.1. Za škodno odgovornost v imenu prodajalca veljajo naslednje izključitve in omejitve odgovornosti, brez poseganja v druge zakonske zahteve.

9.2. Prodajalec ima neomejeno odgovornost, če vzrok škode temelji na naklepu ali hudi malomarnosti.

9.3. Prodajalec je odgovoren za malomarno kršitev materialnih obveznosti, ki posledično ogrožajo doseganje cilja pogodbe, prav tako za kršitve obveznosti, ki so pogoj za korektno poslovanje, odgovoren je za izpolnitev pogojev poslovanja na katere se kupec zanaša. V tem primeru pa prodajalec odgovarja le za predvidljivo škodo, značilno za pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za manjše malomarne kršitve obveznosti, ki niso omenjene v prejšnjih stavkih.

9.4. Zgornje omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru poškodb življenja, okončin in zdravja ali v primeru napak, ki nastanejo po sprejetju garancije za stanje izdelka ali zaradi lažno prikritih napak. Odgovornost po zakonu o odgovornosti za izdelke ostaja nespremenjena.

9.5. V kolikor je prodajalčeva odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih, predstavnikov in pooblaščenih zastopnikov.

10. Pravica do odstopa od nakupa

Kupec ima pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na kontaktni e-naslov: [email protected]. Kupec mora nato blago vrniti podjetju v 30 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od nakupa, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki, ki se vračajo morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Priložena mora biti kopija naročila. Prodajalec vrne celotno kupnino (kupnina s stroški dostave) takoj ko je mogoče, najkasneje pa naslednji dan po prejemu vrnjene pošiljke.

Pravica do odstopa ne obstaja za izdelke, ki so bili izdelani v skladu s specifikacijami kupca ali so bili očitno prilagojeni osebnim potrebam; ali v primeru dostave avdio ali video posnetkov ali programske opreme, pri kateri so bile dobavljene količine odpečatene.

11. Vračilo blaga

11.1. Kupec mora prodajalca predhodno (pred dejanskim vračilom) obvestiti o vračilu izdelkov. To prodajalcu omogoča čimprejšnjo prerazporeditev izdelkov.

11.2. Kupec mora prodajalcu vrniti blago v originalni embalaži in obdržati račun.

11.3. Kupec ne sme poškodovati izdelka. Blago se prodajalcu pošlje nazaj v originalni embalaži z vsemi dodatki. Če originalne embalaže ni več, je potrebno uporabiti drugo primerno embalažo, da se zagotovi ustrezna zaščita pred transportnimi poškodbami in tako prepreči odškodninski zahtevek zaradi poškodb na izdelku.

12. Shranjevanje pogodbenega besedila

12.1. Prodajalec shrani pogodbeno besedilo naročila. Pogoji so na voljo na spletu. V zadnjem koraku naročila lahko kupec natisne pogodbeno besedilo, s funkcijo ˝tiskaj˝.

12.2. Prodajalec pošlje kupcu potrdilo o naročilu, vključno z vsemi podatki o naročilu, na e-poštni naslov, ki ga je kupec navedel tekom naročila. Kupec prejme na želeni elektronski naslov kopijo pogojev s svojim naročilom.

13. Varstvo osebnih podatkov

13.1. Prodajalec osebne podatke o strankah obdeluje za določen namen in v skladu z zakonskimi določbami.

13.2. Osebne podatke, ki jih kupec posreduje za naročanje blaga (kot so ime, e-poštni naslov, domači naslov, podrobnosti o plačilu), prodajalec uporabi za izpolnitev in obdelavo pogodbe. Ti podatki se obravnavajo zaupno in se ne posredujejo tretjim osebam, ki niso vključene v postopek naročanja, dostave in plačila.

13.3. Kupec ima pravico brezplačno zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih hrani prodajalec. Poleg tega ima kupec pravico popraviti netočnosti svojih podatkov ter blokirati ali izbrisati svoje osebne podatke, ki jih hrani prodajalec.

13.4. Nadaljnje informacije o vrsti, obsegu, lokaciji in namenu zbiranja, obdelave in uporabe potrebnih osebnih podatkov s strani prodajalca najdete v izjavi o zasebnosti podatkov.

14. Pravni pouk

Spore rešujemo po mirni poti, če spora na ta način ni možno rešiti, je za nadaljevanja postopka pristojno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni jezik je slovenščina.