Spološni pogoji

Podatki, informacije in aplikacije na spletni strani Samen Maier so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

1.Odgovornost

Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na spletni strani www.samen-maier.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Niti Samen Maier d.o.o niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnege strani, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih Samen Maier pridobiva od drugih subjektov, Samen mnaier ne jamči. Odgovornost Samen Maier za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

2. Uporabniki spletne strani

Uporabniki spletne strani samen-maier.si so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. vpogled v podatke o izdelkih, cenah,…). Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Registrirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

3. Uporaba podatkov in informacij s spletne strani

Noben podatek oziroma informacija s spletne strani ne sme biti brez dovoljenja Samen Maier uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletne strani ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletne strani lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja Samen Maier je prepovedano.

4. Povezave na spletne strani

Povezave na spletni strani oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem Samen Maier.

Strani spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje Samen Maier, zato Samen Maier za vsebino teh strani ne odgovarja.

5. Dostopnost spletne strani

Samen Maier si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletne strani – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si Samen Maier pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletne strani oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

6. Postopek nakupa

6.1. Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem koraku ima kupec možnost preklicati naročilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o vsebini naročila. S tem obvestilom dobi tudi vse podatke za plačilo naročenih izdelkov. Kot referenco se navede številko naročila.
6.2. Naročilo je potrjeno, ko prejmemo plačilo predračuna. 6.3. Blago odpremljeno Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

7. Načini plačila

V spletni trgovini www.samen-maier.si ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

– preko predračuna

– plačilo s Paypal ali Kreditno kartico

– po računu

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.

8. Garancija

Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

9. Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletne strani samen-maier.si bodo uporabniki in Samen Maier reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Data protection
We, the SAMEN MAIER GmbH (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
Data protection
Country flag SI
We, the SAMEN MAIER GmbH (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: